Warmtescans

Wat is een warmtescan?

Een warmtescan is een thermografische- of infrarood opname en geeft aan waar er warmte uit de woning verloren gaat. Met een warmtescan wordt zichtbaar gemaakt waar het zinvol is om (extra) isolatie aan te brengen. En dus waar de grootste energiebesparing te behalen valt.

Waarom zijn warmtescans zo effectief?

Mensen zijn van nature nieuwsgierig in het ‘onzichtbare’. Door het ‘onzichtbare’ te visualiseren ontstaat er meer dan gemiddeld aandacht. De inzet van warmtescans in energiebesparing campagnes blijkt uitermate succesvol; de redenen hiervan zijn:

  • Warmtescans zijn effectiever dan tekstinformatie. Warmtescans zijn sprekende infraroodbeelden die het warmteverlies aan de hand van kleuren duidelijk maken. De beelden trekken de aandacht, hierdoor is de emotionele stimulans groter.
  • Warmtescans geven abstracte problemen concreet en specifiek weer. Veelal geven de warmtescans zelf een indicatie voor de oplossing.
  • Warmtescans zijn persoonlijk en bevatten relevante informatie en inzicht.

Hoe worden warmtescans gemaakt?

Warmtescans worden gemaakt met een speciale infrarood camera. Er zijn infraroodcamera’s voor gebruik in de hand en camera’s voor inbouw in een systeem.
Een handcamera is de ideale oplossing voor kleine aantallen warmtescans of voor gedegen onderzoek binnen en buiten de woning. Een voertuig opnamesysteem is een effectieve oplossing om grotere aantallen warmtescans te maken van bijvoorbeeld een wijk, buurt of een stadsdeel.
Warmtescans gemaakt vanuit de lucht geven veelal verkeerde informatie met betrekking tot woningisolatie.

Privacy

Warmtescans bevatten persoonsgegevens, privacy gevoelige informatie. Het is daarom noodzaak om de benodigde maatregelen te treffen om aan de wettelijke regelgeving te voldoen. Dit houdt ondermeer in dat de verwerking van warmtescans in een beheerd en beveiligd proces moet plaatsvinden en dat de warmtescans niet openbaar verdeeld mogen worden.